امید اشکانی یکشنبه 23 دی 1397 11:24 ب.ظ نظرات ()


در سال های اخیر با اوج گیری مسئله حفاظت از محیط زیست ، تعداد زیادی از استاندارد های زیست محیطی به صورت ملی ، منطقه ای و بین المللی ایجاد شده اند. هر یک از استانداردها در راه به تحقق رساندن اهداف خود، تعدادی از موانع تجاری نیز ایجاد می کردند. افزایش حساسیت نسبت به نیازهای زیست محیطی منجر شد که در ژوئن 1992 در کنفرانس ملل متحد در مورد محیط زیست و توسعه در برزیل ، مفهوم توسعه پایدار مطرح و بیش از 100 کشور جهان در مورد نیاز به وجود استاندارد های بین المللی مدیریت زیست محیطی توافق نمایند.

استاندارد خانواده ISO 14000 شامل استاندارد های بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی می باشد. این استاندارد در سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 سازمان ایزو به وجود آمد. یک سیستم مدیریت زیست محیطی می تواند به عنوان بخشی از سیستم جامع مدیریت به حساب آید. این سیستم شامل ساختار سازمانی، فعالیتهای طرح ریزی، تعریف مسئولیتها، تعیین روش ها و فرآیندها و همچنین در اختیار گیری منابع لازم برای تهیه، اجرا، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است. لازم به ذکر است دامنه کاربرد این استاندارد در تمامی صنایع کاربرد دارد. 

سیستم مدیریت محیط زیست بر مبنای استاندارد ISO 14001 به عنوان یک الگوی اجرایی توسط مرجع صدور گواهینامه (Certificationn Body ) مورد ارزیابی قرار می گیرد. از اصلی ترین مزایای بکارگیری این استاندارد می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

ایجاد سیستمهای مدیریت زیست محیطی که منجر به حفاظت بیشتر از محیط زیست می شود.

به حداقل رسانیدن موانع غیر تعرفه ای تجاری و تسهیل تجارت بین الملل با توجه به بها دادن بیشتر به محیط در سازمان ها

جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی

افزایش رعایت مقررات و قوانین مربوط به محیط زیست

استفاده بهینه از منابع طبیعی

تسهیل تجارت بین الملل

ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سازمان

استاندارد های سری ایزو 14000 بطور کلی در سه گروه طبقه بندی می شوند:

الف – استانداردهای سیستم های مدیریت زیست محیطی (ایزو 14001 ، ایزو 14004(

ب- استاندارد های مدیریت زیست محیطی (ایزو 14015 ، سری 14030 ، سری 14040(

ج- استاندارد های راهنما و پشتیبان (سری ایزو 14063 ، ایزو 19011 ، ایزو 14050) سیستم مدیریت زیست محیطی براساس الزامات استاندارد ایزو 14001الزام.


برای دانلود استاندارد ISO 14001 کلیک کنید.