مهندسی قدرتمند، هر آنچه که یک مهندس نیاز خواهد داشت. با سلام. به وب سایت مهندسی قدرتمند خوش آمدید. تلاش مدیریت وب سایت بر این امر است که با ارائه مطالبی مفید بتوان از پتانسیل موجود در سایت نهایت استفاده را نمود تا منجر به پیشرفت علوم مهندسی شود. مطالب ارائه شده در این سایت شامل مطالب مرتبط با استانداردسازی مدارک فنی، پیاده سازی استانداردهای مختلف در سازمان ها، روش های نگارش مدارک علمی و فنی بر پایه استانداردها و همچنین مطالب مهندسی و ارائه اخبار به روز در زمینه های بیان شده می باشد. امید است مطالب ارائه شده در این وب سایت مفید واقع شود. در صورت نیاز به هرگونه مشاوره، سوال و یا ابهام در رابطه با مطالب ارائه شده در این وب سایت از طریق ایمیل زیر با مدیریت در تماس باشید. o.ashkani@yahoo.com http://powerful-engineering.com 2019-06-17T05:57:05+01:00 text/html 2019-05-27T16:58:32+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مروری بر معرفی فولاد زنگ نزن آستنیتی http://powerful-engineering.com/post/100 <div><p style="font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style=""><strong style=""><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span dir="RTL" style="">فولاد زنگ نزن آستنیتی (Austenitic Stainless Steel) اساسا<font style="">&nbsp;آلیاژهای سه‌تایی Fe-Cr-Ni&nbsp;</font></span><span dir="RTL" style="">با&nbsp;20-16% کروم و 20-7% نیکل&nbsp;می‌باشد. از آنجا که ساختار این فولادها در تمام دماهای عملیات حرارتی، آستنیت (آهن&nbsp;</span><span dir="RTL" style="">γ</span><span dir="RTL" style="">) باقی می‌ماند، به آن‌ها فولادهای زنگ نزن آستنیتی گویند. می‌توان مقداری از نیکل این آلیاژها را با منگنز جایگزین کرد در حالی که ساختار آن‌ها آستنیت باقی خواهد ماند.</span></span></strong></font></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="text-align: right;"></font></span><div id="edit_exp_27992" class="editable" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">در این گروه آلیاژهای&nbsp;<span dir="LTR">CH-20</span>&nbsp;،<span dir="LTR">CK-20</span>&nbsp;،<span dir="LTR">CN-7M</span>&nbsp;وجود دارد. دو آلیاژ&nbsp;<span dir="LTR">CH-20</span>&nbsp;،&nbsp;<span dir="LTR">CK-20</span>&nbsp;دارای کروم و نیکل بالاتر بوده، ترکیبی تمام آستنیتی دارند و میزان کروم آنها از نیکل بیشتر است. این آلیاژها نسبت به آلیاژ&nbsp;<span dir="LTR">CF-8</span>&nbsp;مقاومت بیشتری در برابر اسید سولفوریک داشته و دارای استحکام بهتری در دماهای بالا هستند. کاربرد اختصاصی آنها در صنایع شیمیایی و در مجاورت محلول های خمیر کاغد و اسید نیتریک است. برای انتقال اسید سولفوریک داغ با غلظت های مختلف، آلیاژ&nbsp;<span dir="LTR">CN-7M</span>&nbsp;با نیکل زیاد که حاوی مولیبدن و مس بوده وسیعا به کار می رود و نیز در برابر اسید هیدروکلریک رقیق و محلول های کلریدی داغ به خوبی مقاوم است. این آلیاژ در کارخانجات نورد فولاد در مجاورت مواد تمیز کننده از محلول های هیدروفلوریک نیتریک بکار می رود. همچنین در بسیاری موارد که آلیاژهای گروه&nbsp;<span dir="LTR">CF</span>&nbsp;با کروم بالا مناسب نیستند، این آلیاژ کاربرد خوبی دارد.</span></strong></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">آلیاژ&nbsp;&nbsp;<span dir="LTR">CH-20</span>&nbsp;با ترکیب&nbsp;<span dir="LTR">25%Cr-12%Ni</span>&nbsp;حداکثر 0.2% کربن دارد. ریزساختار ریختگی آن،آستنیت با مقدار کمی فریت حاوی کاربید می باشد. با عملیات حرارتی قابل سخت کاری نبوده و در مجاورت اسید سولفوریک رقیق با دمای بالا، کاربرد بیشتری دارد.</span></strong></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">آلیاژ&nbsp;<span dir="LTR">CK-20</span>&nbsp;با ترکیب&nbsp;<span dir="LTR">25%Cr-20%Ni</span>&nbsp;حاوی حداکثر 0.2% کربن است. با اینکه ترکیب آن به&nbsp;<span dir="LTR">CH-20</span>نزدیک می باشد ولی درصد نیکل بالاتر آن، مقاومت به خوردگی بیشتری در دماهای بالا به آن می دهد. ریزساختار قطعه ریختگی آن، آستنیت با رسوب پراکنده کاربید در زمینه است و با عملیات حرارتی قابل سخت کاری نمی باشد.</span></strong></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">آلیاژ&nbsp;<span dir="LTR">CN-7M</span>&nbsp;با ترکیب&nbsp;<span dir="LTR">29%Ni-20%Cr</span>&nbsp;حاوی مقادیر مس و مولیبدن و حداکثر 0.07% کربن است. تماما آستنیتی بوده و سختی آن با عملیات حرارتی افزایش نمی یابد. این آلیاژ کاربرد وسیعی در شرایط سخت خورنده در مجاورت موادی چون اسید سولفوریک، اسید نیتریک، اسید هیدروکلریک رقیق، سود سوزآور، آب دریا و محلول های گرم نمک دار دارد.</span></strong></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">حدود&nbsp;<span dir="LTR">65-70%</span>&nbsp;فولادهای زنگ نزن تولیدی ایالات متحده امریکا را فولادهای زنگ نزن آستنیتی تشکیل می‌دهند. این فولادها به علت مقاومت به‌ خوردگی و شکل‌ پذیری مطلوب در این موقعیت قرار دارند، و از این رو برای بیشتر کاربردهای مهندسی خواص خوب و مطلوبی دارند. فولادهای زنگ نزن نوع&nbsp;<span dir="LTR">304</span>&nbsp;و&nbsp;<span dir="LTR">302</span>بیشترین کاربرد را هم در دماهای بالا و هم در دماهای پایین دارند. نوع&nbsp;<span dir="LTR">316</span>، که&nbsp;<span dir="LTR">2.5%Mo</span>&nbsp;دارد، مقاومت به ‌خوردگی بهتر و استحکام بیشتری در دماهای بالا دارد. آلیاژهایی با مقدار بیشتر کروم (<span dir="LTR">23-25%</span>) مثل نوع&nbsp;<span dir="LTR">309</span>&nbsp;و&nbsp;<span dir="LTR">310</span>&nbsp;ترجیحا در دماهای بالا به‌کار می‌روند.</span></strong></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><strong><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></span></strong></font></p></div></div><div><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; font-size: 10.6667px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">این مطلب تهیه شده است از وب سایت مجموعه مطالب مهندسی مواد و متالورژی به آدرس:&nbsp;</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; font-size: 10.6667px;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">www.material-engineering.ir</font></p><div align="justify" style="font-size: 10.6667px;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="Mihan-Nassim"></font></span></div><p dir="rtl" align="justify" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></p></div> text/html 2019-05-21T17:52:00+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی یا DFMEA http://powerful-engineering.com/post/99 <div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">آنالیز حالات خرابی بالقوه یا FMEA یکی از مدارکی است که امروزه در بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرار میگیرد. هدف اصلی این مدرک، پیش بینی عیوب و خرابی هایی است که ممکن است در مراحل تولید ایجاد شود.&nbsp;</font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">مدرک آنالیز حالات خرابی بالقوه با توجه به اهمیت بالای خود، به سه نوع مختلف دسته بندی می شود:&nbsp;</font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">1- آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی یا DFMEA</font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">2- آنالیز حالات خرابی بالقوه تولید یا PFMEA</font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">3- آنالیز حالات خرابی بالقوه لجستیک یا LFMEA</font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">این سه گروه مدرک همانطوری که از نام آنها پیداست با اهداف مختلفی تدوین می شوند. باید توجه داشت مدرک آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی، مختص فاز طراحی و قبل از تولید محصول است. این در حالی است که دو مورد دیگر در فازهای بعدی و برای تولیدات جاری هستند.&nbsp;</font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">نکته قابل توجه در مسئله آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی این است که باید این مدرک قبل یا در حین طراحی نوشته شود و نباید در زمانی که طراحی بسته یا به اصطلاح Freeze شده است تدوین شود. این یکی از مهم ترین نکات است که باید سازمان ها و تیم مهندسی آنها به آن توجه داشته باشند. به منظور نگارش مدرک DFMEA نیاز است که تیم چند تخصصی از افراد مختلف سازمان تشکیل شود. در این تیم باید از تمامی افراد سازمان حضور داشته باشند.&nbsp;</font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">به همین منظور با توجه به اهمیت بالای این موضوع، دستورالعمل آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی یا DFMEA برای شما آماده شده است. باید توجه شود این مدرک بعد از تکمیل شدن باید به تایید مشتری شما برسد. ورودی های این مدرک مشخص است و سازمان باید مطابق با ورودی ها مدرک را تدوین کند.&nbsp;</font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box;"></div><div align="center" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px;"><table bgcolor="white" width="550px" align="center" border="0" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid silver; font-size: 9pt; direction: rtl; text-align: justify;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.1in 0.2in; text-align: right; direction: rtl;"><b style="box-sizing: border-box;"><font color="red" face="Mihan-Nassim" size="3" style="box-sizing: border-box;">دستورالعمل آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0.05in 0.2in; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="box-sizing: border-box;">قیمت:&nbsp;<font color="blue" style="box-sizing: border-box;">35500 تومان</font></font></p><div style="box-sizing: border-box; margin: 0.05in 0.2in;"><div style="box-sizing: border-box; float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="box-sizing: border-box;"><img border="0" width="100px" title="دستورالعمل آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/omidashkan_8740_1.JPG" style="box-sizing: border-box;"></font></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0in 0in 0in 0.2in; direction: rtl;"></p><div style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="box-sizing: border-box;">دستورالعمل آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></strong></div><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font><div style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="box-sizing: border-box;">یکی از مشکلاتی که امروزه در طراحی قطعات و تجهیزات و یا سایر فازهای طراحی وجود دارد، عدم شناسایی مشکلات طراحی در ابتدای امر می باشد. شناسایی مشکلات طراحی در ابتدای امر می تواند از خسارات ناشی از مراحل بعدی طراحی جلوگیری کند. به همین منظور یکی از ابزارهای مناسب برای شناسایی این حالات خرابی، در فاز طراحی، ابزار DFMEA می باشد. در این مجموعه دستورالعمل پیاده سازی DFMEA در سازمان شما، به همراه دو فرم&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی</strong>&nbsp;و&nbsp;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">فرم اقدام اصلاحی</strong>&nbsp;آماده شده است. همچنین کاربران عزیز با تهیه این مجموعه، یک فایل آموزشی DFMEA که بر اساس فرم های موجود تنظیم شده است، دریافت می کنند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></font><div style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="3" style="box-sizing: border-box;">قابل ذکر است این محصول فقط شامل مجموعه DFMEA بوده و موارد PFMEA و LFMEA توسط این مجموعه پوشش داده نمی شود. همچنین موارد ذکر شده در این مجموعه به عنوان یک چراغ راهنما برای شما ارائه گردیده و در صورت نیاز برخی موارد می تواند مطابق با سازمان شما تغییر کند، هرچند بر اساس تجربه، سعی شده است تمامی موارد ناشی از طراحی و همچنین موارد مورد نیاز DFMEA در این مجموعه گنجانده شود.&nbsp;</font></div><p style="box-sizing: border-box;"></p></div><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center;"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8740" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" style="box-sizing: border-box;"></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8740" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(85, 85, 85);"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" style="box-sizing: border-box;"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-05-11T15:20:27+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مروری بر کلیات SWOT http://powerful-engineering.com/post/98 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">مقدمه</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">ابزار</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;SWOT&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">به‌طور خلاصه</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">فرصت‌ها و تهدیدات</span></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">محیط خارج از مرزهای سازمان را در تقابل با نقاط قوت و ضعف داخلی بررسی می‌کند؛ بنابراین برای ارزیابی تناسب میان سازمان با</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">محیط</span></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">و زمینه‌ای که در آن کار می‌کند، یکی از بهترین ابزارهای موجود می باشد. فرضیه‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه هر سازمانی که تناسب بیشتری با محیط فعالیتش داشته باشد، نسبت به سازمان‌هایی که فاقد تناسب هستند، شانس بقای بیشتری دارد. درواقع داشتن خلاصه‌ای از فرصت‌ها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف اساسی، تأثیر به سزایی در توسعه</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">استراتژی</span></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">سازمان خواهد داشت، بنابراین آشنایی با این ابزار مهم است</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">ماتریس</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;SWOT&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">یا مدل خط و مشی هاروارد، ابزار تحلیلی بسیار کارآمدی است که برای شناسایی محیط بیرونی و درونی سازمان به کار برده می شود. از این ماتریس در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی به منظور شناخت محیط سازمان استفاده می شود</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;<span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">این ابزار در چین پس از ابزار</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;PEST (</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تحلیل عوامل سیاسی-اقتصادی-اجتماعی و تکنولوژیک) رتبه دوم مقبولیت را کسب کرده است</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">ماتریس</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;SWOT&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">از حروف ابتدای مفاهیم قوت</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;(Strength)</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>، ضعف</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;(Weakness)</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>، فرصت</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;(Opportunity)&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">و تهدید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;(Threat)</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تشکیل شده است. در این ماتریس مفاهیم قوت و ضعف به محیط درون سازمان و فرصت و تهدید به محیط بیرون سازمان مربوط می شود</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/NoootenjyD/large/swot-screenshot-8001-w1000.png" alt="swot-screenshot-8001-w1000.png" style="box-sizing: border-box;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font color="#000099" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">مروری بر تاریخچه&nbsp;</b></font></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><font color="#000099" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">SWOT</b></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">به طور کلی از نظر تاریخی پیش زمینه مشخصی برای شروع استفاده از&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">SWOT</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;وجود ندارد. برخی از مشخصه‌های این ماتریس</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">به مدرسه کسب‌ و کار هاروارد و کتاب سیاست‌های کسب ‌و کار نوشته اندروز، گات، لرند و کریستینسن باز می‌گردد. با این‌ حال در این کتاب تنها به فرصت‌ها، خطرات، محیط و</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">مشکلات</span></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">اشاره شده است و مرجع آن نیز سخنرانی پروفسور کنت اندروز است. دیدگاهی دیگر آن است که</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;SWOT&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">از پژوهش استنفورد به سرپرستی آلبرت همفری در سال ۱۹۶۰ مشتق شده است. تا سال ۱۹۶۰ هر شرکتی یک «مدیر برنامه‌ریزی شرکتی» داشت و «انجمن برنامه‌ریزی بلندمدت شرکتی» در آمریکا شکل گرفته بود اما مشکلی وجود داشت. در این مطالعه شرکت‌های موجود در لیست فورچون ۵۰۰ مورد بررسی قرار گرفتند تا مشخص شود چرا برنامه‌ریزی‌های سازمانی اغلب بین مراحل</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">طراحی</span></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">و اجرا شکست می‌خورند و چگونه می‌توان با این موضوع مقابله کرد. بر اساس یافته‌های یک پژوهش، یک «زنجیره منطقی هشت‌گانه» به‌عنوان یک نظام جدید معرفی شد. دو مرحله اول این زنجیره بر درک درست ارزش‌های شرکت و توان ارزیابی مناسب از موقعیت کسب‌وکار متمرکز بود. با توجه به اینکه توسعه یک متدولوژی برای تعیین ارزش‌ها کاری دشوار بود، تیم پژوهشگران تصمیم گرفت تا بر سنجش و</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" dir="RTL" style="box-sizing: border-box;">ارزیابی</span></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">آن‌ها تمرکز کند و این را مورد ارزیابی قرار دهد که چه چیزی برای حال و آینده شرکت خوب یا بد تلقی می‌شود. وقتی از خوب بودن چیزی در زمان حال و شرایط فعلی حرف می‌زنیم یعنی اوضاع «رضایت‌بخش» است. خوب بودن در آینده یعنی با «فرصت‌ها» سروکار داریم. این در حالی است که بد بودن چیزی در زمان حال از وجود نوعی «کاستی و کمبود» حکایت داشت و بد بودن مقوله‌ای در آینده نشان‌دهنده وجود «تهدید» برای شرکت بود. این تجزیه تحلیل با نام اختصاری</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;SOFT (</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">متشکل از حروف اول کلمات</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;Satisfaction</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>،&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Opportunity</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>،</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">Fault&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">و</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;Threat)&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">شناخته شد. این ابزار در سال ۱۹۶۴ در کنفرانسی در زوریخ ارائه شد. چند نفر از اعضای این تیم پژوهشی، چارچوب را تغییر دادند و به جای «کاستی» از عبارت «نقطه‌ضعف» استفاده کردند و در نتیجه</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;SWOT&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">متولد شد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/tno28w6G5R/large/swot-analysis-header1.png" alt="swot-analysis-header1.png" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><font color="#000099" style="box-sizing: border-box;">روش پیاده سازی&nbsp;</font></b></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><font color="#000099" style="box-sizing: border-box;">SWOT</font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font color="#003300" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">گام یک: شناسایی عوامل فرصت و تهدید خارجی</b></font></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">در سازمان شما، نیاز است کلیه واحدها بر اساس فرم های موجود، ابتدا باید عوامل داخلی و خارجی که بر سازمان موثر هستند را شناسایی کنند. به عنوان یک پیشنهاد، نیاز است تمامی واحدها جداگانه این کار را انجام داده و سپس در جلسات مدیریتی این موضوع جمع بندی شود.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><font color="#003300" style="box-sizing: border-box;">گام دو: شناسایی عوامل قوت و ضعف داخلی</font></b><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">همانند آنچه در گام یک بیان شد، بازهم تمامی افراد سازمان اقدام به جمع آوری نقاط قوت و ضعف در سازمان کرده و در جلسات مدیریتی این نقاط قوت و ضعف جمع بندی شود. باید توجه کنید در این شرایط امکان دارد تعداد زیادی از نقاط قوت و ضعف یا حتی فرصت و تهدید به صورت مشترک بوده و در نهایت در جلسات جمع بندی مدیریتی بعد از جمع بندی تمام واحدها، تعداد مشخصی از 4 پارامتر به وجود آید.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><font color="#003300" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">گام سه: تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی</b></font><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">پس از اینکه تمامی نقاط &nbsp;قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها در جلسات مدیریتی جمع بندی و مشخص شد، ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;(IFE)&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">و ارزیابی عوامل خارجی</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;(EFE)&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تشکیل می‌شود.</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">همانطوری که اشاره کردیم، تمامی نقاط ضعف و قوت که مربوط به محیط داخل سازمان است در ماتریس</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;IFE&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">و فرصتها و تهدیدات محیط خارجی در ماتریس</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;EFE&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">تجزیه و تحلیل می شوند و</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;پس از آن وارد ماتریس</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;QSPM&nbsp;</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">شده و نمره دهی می شوند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center; line-height: normal;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/GAO8wZnrth/large/swot-seo.png" alt="swot-seo.png" style="box-sizing: border-box;"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><font color="#003300" style="box-sizing: border-box;">گام چهار: تعیین وضعیت سازمان پس از نمره دهی</font></b><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">با جمع بندی و نمره دهی نهایی در سازمان و تشکیل ماتریس&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">SWOT</span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;چهار استراتژی برای سازمان شما ایجاد خواهد شد که به شرح زیر دسته بندی می شود:<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 204, 51);"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">استراتژی های محافظه کارانه</span></b><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><b style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>:&nbsp;</span></b></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;سازمان در این شرایط باید محافظه کارانه برخورد کند. در این استراتژی هدف استفاده از مزیت های موجود برای رفع نقاط ضعف می باشد.</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 0, 0);"><font color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">استراتژی های تدافعی</span></b><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><b style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>:</span></b></font><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 0, 0);"><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="RTL" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</span>سازمان در این شرایط در وضعیت مناسبی قرار ندارد. هدف از این استراتژی، کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی است. معمولا در چنین شرایطی سازمان در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارد.</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 153, 0);"><font color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">استراتژی های تهاجمی</span></b><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><b style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;:</span></b></font></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">یکی از بهترین وضعیت ها در سازمان، استراتژی تهاجمی است که سازمان می تواند از فرصت ها بیشترین استفاده را ببرد. در این استراتژی، سازمان با تکیه بر قوت های داخلی بیشترین بهره را از فرصت های خارجی می برد. به همین دلیل بیشتر سازمان ها تمایل دارند در این موقعیت قرار بگیرند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(0, 204, 204);"><font color="#ffffff" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">استراتژی های رقابتی</span></b><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><b style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;:</span></b></font></span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">در این موقعیت هدف سازمان این است که روش هایی استفاده شود تا با استفاده از نقاط قوت داخلی از تاثیر منفی تهدیدات خارجی جلوگیری شود.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: normal;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: justify;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">شما می توانید برای مطالعه بیشتر پیرامون این موضوع به دو لینک زیر مراجعه کنید.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></font></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; margin: 0cm 26.25pt 7.5pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background: rgb(247, 247, 247); vertical-align: baseline; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">·<span style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>Hill, T. and Westbrook, R. (1997). SWOT analysis: it’s time for a product recall. Long Range Planning, 30(1), 46-52.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; margin: 0cm 26.25pt 0.0001pt 0cm; text-align: justify; text-indent: -18pt; line-height: normal; background: rgb(247, 247, 247); vertical-align: baseline; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box;">·<span style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>Pickton, D.W. and Wright, S. (1998). What’s SWOT in strategic analysis? Strategic Change, 7(2), 101-109.<o:p style="box-sizing: border-box;"></o:p></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center; margin: 0cm 26.25pt 0.0001pt 0cm; text-indent: -18pt; line-height: normal; background: rgb(247, 247, 247); vertical-align: baseline; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">·<span style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;</font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#990000" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">به زودی نمونه فرم های خام به همراه آموزش کامل در سایت بارگذاری خواهد شد.&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">در صورت نیاز به آموزش و همچنین دریافت مشاوره با ما در تماس باشید.&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px; text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">o.ashkani@yahoo.com</b></font></p> text/html 2019-04-27T03:36:53+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی استاندارد ایزو 20000 - فناوری اطلاعات http://powerful-engineering.com/post/96 <header class="article-header" style="box-sizing: border-box;"><h1 style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 12px; font-weight: 500; line-height: 23.92px; color: inherit;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">الزامات استاندارد ISO 20000 مشتمل بر طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدماتی است که الزامات مرتبط با خدمات را برآورده ساخته و هم برای مشتری و هم ارئه دهنده خدمات، ارزش می آفریند.</font></h1></header><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="box-sizing: border-box;">یکپارچه سازی و پیاده سازی هماهنگ سامانه مدیریت خدمات، کنترل مداوم و فرصت هایی را برای بهبود مستمر، اثربخشی و کارآیی بیشتر فراهم می نماید. اجرای فرآیندها بر اساس آن چه که در این استاندارد مشخص شده است نیازمند این است که کارکنان به خوبی سازمان دهی و هماهنگ شوند همچنین می توان از ابزارهای مناسب نیز برای حصول اطمینان از اثربخشی و کارآیی فرآیندها استفاده کرد.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">این استاندارد ارائه کننده خدمات را قادر می سازد که سامانه مدیریت خدمات خود را با سایر سامانه های مدیریتی درون سازمان خود یکپارچه کند. این امر یکی از اهداف اصلی استاندارد ISO 20000 است.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">هدف از تدوین این استاندارد، تعیین یک استاندارد سامانه مدیریت خدمات است که الزامات ارائه دهنده خدمات برای طراحی، استقرار، پیاده سازی، بهره برداری، پایش، بازنگری، نگهداشت و بهبود سامانه مدیریت خدمات را مشخص می کند. الزامات شامل طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات برای برآورده ساختن نیازمندی های خدمات است.</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><span style="box-sizing: border-box;"><b>کاربردهای این استاندارد را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:&nbsp;</b><br style="box-sizing: border-box;"></span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">- ارزیاب یا ممیزی که از این استاندارد به عنوان معیاری برای ارزیابی انطباق سامانه مدیریت خدمات یک ارائه دهنده خدمات استفاده می کند.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; line-height: 30px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><span style="box-sizing: border-box;">- سازمانی که در جستجوی خدماتی از ارائه دهندگان خدمات است و حصول اطمینان از برآورده شدن نیازمندی های خدمات برایش مهم است.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">- ارائه دهنده خدمتی که نیاز دارد توانمندی خود را برای طراحی، انتقال، تحویل و بهبود خدمات منطبق با الزامات خدمات ،اثبات نماید.&nbsp;</span></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; line-height: 30px; text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">- سازمانی که به یک رویکرد یکنواخت توسط ارائه دهندگان خدمات در یک زنجیره تامین نیاز دارد.</span><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">- ارائه دهنده خدمتی که مایل است فرآیندهای مدیریت خدمات و خدمات خود را پایش، سنجش و بازنگری کند.</span><br style="box-sizing: border-box;"></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; min-height: 22px; line-height: 30px;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><b><font color="#cc0000">برای دانلود استاندارد ISO 20000 تدوین شده توسط سازمان استاندارد ایران کلیک کنید.</font></b></span></p><div style="text-align: center;"><a href="http://uupload.ir/view/p23j_iso20000-1.pdf/" target="_blank" title=""><img src="http://uupload.ir/css/images/udl5.png" border="0" alt="دانلود فایل با لینک مستقیم"></a></div><p></p> text/html 2019-04-20T21:11:20+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی دریافت روش اجرایی تحقیق و توسعه http://powerful-engineering.com/post/95 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">قلب تپنده هر سازمانی را باید تحقیقات انجام گرفته در سازمان دانست. اگر سازمان شما، در زمینه های مدرن شروع به فعالیت نکند، خیلی زودتر از تصور شما، محکوم به نابودی خواهید بود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اما باید آگاه باشید، تحقیقات و انجام فعالیت های تحقیقاتی در راستای توسعه سازمان شما، مشابه با هر موضوع دیگری، نیازمند اجرا از طریق یک دستورالعمل واحد در سازمان شما است. به طوری کلی با توجه به استاندارد، سه مرحله برای تحقیقات وجود دارد:&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000099">1- مشخص کردن ورودی های تحقیق و توسعه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000099">2- مشخص کردن فرآیندهای تحقیق و توسعه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#000099">3- مشخص کردن خروجی های تحقیق و توسعه</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">در این راستا، ابزارهای مختلفی وجود دارند که در بخش تحقیقات باید از آنها استفاده کرد. به همین راستا در وب سایت مهندسی قدرتمند، دستورالعملی برای اجرای تحقیقات آماده شده است که امید است برای سازمان ها و واحدهای تحقیق و توسعه آنها مفید واقع شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div align="center"><table bgcolor="white" width="550px" align="center" style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" border="0" dir="rtl"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align: right; direction: rtl;"><b style=""><font color="red" style="" face="Mihan-Nassim" size="3">روش اجرایی تحقیقات (تحقیق و توسعه)</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">قیمت: <font color="blue">47500 تومان</font></font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img border="0" width="100px" title="روش اجرایی تحقیقات (تحقیق و توسعه)" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/omidashkan_8743_1.JPG"></font></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">روش اجرایی تحقیقات (تحقیق و توسعه)</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">تحقیق و توسعه امروزه یکی از ارکان اصلی در تمامی سازمان های کشور می باشد. اما یکی از مشکلات موجود، عدم وجود روشی نظامند، برای روند تحقیقات علمی و فنی است که باعث می شود در مراحل مختلف، مشکلاتی ایجاد شود. اصولا، بر اساس استاندارد، تحقیقات به سه بخش، ورودی های تحقیق، فرآیند تحقیق و خروجی های تحقیق، تقسیم بندی می شود.&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در روش اجرایی موجود، سعی شده است مطابق با شرایط سازمان، روشی نظامند تدوین شده تا تحقیقات شکلی صحیح به خود گرفته و هر سه بخش ذکر شده به خوبی اجرا شود. روش اجرایی مذکور به همراه یازده فرم پیوست خود، به طور تقریبی اکثر نیازهای یک سازمان از جمله شناسایی الزامات تحقیق، شناسایی مراحل تحقیق، طراحی، آنالیز حالات خرابی و طرح کنترل، آنالیز ریسک و نحوه خروجی را پوشش می دهد.&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">این روش اجرایی به عنوان یک چراغ راهنما برای سازمان شما می تواند علاوه بر پوشش دادن نیازهای اولیه سازمان در استانداردسازی مدارک تحقیق و توسعه، با تغییراتی متناسب با سازمان شما، تبدیل به یک روش کاملا نظامند برای اجرای فعالیت های تحقیقاتی شود.&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">لازم به ذکر است این مجموعه، صرفا جنبه پوشش دادن تحقیقات را داشته و در زمینه هایی نظیر تفکر مبتنی بر ریسک، طرح ریزی کیفیت محصول و یا سایر موارد را پوشش نمی دهد.&nbsp;<br>از جمله فرم های موجود در این مجموعه، می توان به فرم آنالیز ریسک در طراحی، آنالیز حالات خرابی طراحی، طرح کنترل در فاز طراحی، شناسایی الزامات مشتری، شناسایی الزامات قانونی، شناسایی الزامات زیست محیطی، شناسایی استانداردهای مرتبط، سوابق تحقیقات و فرم اقدام اصلاحی اشاره کرد.&nbsp;</font></div><p></p></div><p align="center" style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8743"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8743"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-04-19T12:17:21+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی دستورالعمل مدیریت و ارتقا تامین کنندگان http://powerful-engineering.com/post/93 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در بسیاری از سازمان ها، همواره انتخاب یک تامین کننده قوی در حوزه مواد اولیه امری بسیار ضروری و مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. انتخاب تامین کننده از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که می تواند در رضایت مشتری شما تاثیرگذار باشد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در همین راستا در آخرین نسخ استانداردهایی نظیر ISO 9001 یا IATF 16949 بحث مدیریت و ارتقا زنحیره تامین مطرح شده است که بحثی بسیار پر اهمیت است. در همین راستا نیاز است که کلیه سازمان ها برای مدیریت تامین کنندگان خود، یک دستورالعمل خاص داشته باشند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مدیریت زنجیره تامین در یک نگاه کلی به بیان انتخاب بهترین تامین کننده برای تامین مواد اولیه و همچنین ارتقا آن می باشد. ارتقا تامین کننده به این مفهوم مهم است که سازمان شما، تامین کننده خود را ملزم به پیاده سازی استانداردهای لازم بکند. در یک مثال ساده اگر سازمان شما پیروی کننده از استاندارد IATF 16949 است، باید تامین کننده خود را ملزم به پیروی از این استاندارد کرده و تامین کننده شما باید شرایط لازم برای پیاده سازی این استاندارد را ایجاد کند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در مثالی دیگر اگر سازمان شما پیروی کننده استاندارد ASME Article 6 است، سازمان تامین کننده مواد اولیه شما یا سازمانی که به شما خدمات ارائه می کند ملزم است این استاندارد را در سازمان خود پیاده سازی کند. این موضوع نه تنها برای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، بلکه برای کلیه استانداردهای لازم باید اجرایی شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در همین راستا، وب سایت مهندسی قدرتمند، یک دستورالعمل کامل در قالب دستورالعمل مدیریت و ارتقاء تامین کنندگان را برای شما آماده کرده است. امید است این دستورالعمل برای شما و سازمان شما مفید واقع شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div align="center"><table bgcolor="white" width="550px" align="center" style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" border="0" dir="rtl"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align: right; direction: rtl;"><b style=""><font color="red" style="" face="Mihan-Nassim" size="3">دستورالعمل مدیریت و ارتقاء تامین کنندگان مطابق با استاندارد</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">قیمت: <font color="blue">25500 تومان</font></font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img border="0" width="100px" title="دستورالعمل مدیریت و ارتقاء تامین کنندگان مطابق با استاندارد" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/omidashkan_8748_1.JPG"></font></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">دستورالعمل مدیریت و ارتقا تامین کنندگان بر اساس استاندارد</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">در بسیاری از سازمان ها، تامین کنندگان نقش بسیار مهمی بر روی تامین قطعات دارند. تامین کننده شخصی یا سازمانی است که برای سازمان، مواد اولیه یا قطعات اولیه را تهیه کرده که منجر به تولید محصول می شود. اما تامین نا صحیح و عدم کنترل تامین کننده می تواند اثرات بسیار مخربی بر ساختار و تولید سازمان شما داشته باشد.&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">با توجه به این موضوع مهم، در این دستورالعمل به همراه هفت فرم پیوست آن، روشی نظامند و مختصر تدوین شده است که می تواند در انتخاب تامین کننده جدید و همچنین ارتقا تامین کنندگان بسیار مفید باشد.&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">این دستورالعمل مطابق با آخرین تغییرات استانداردهای بین المللی تدوین شده است و هدف آن صرفا انتخاب تامین کننده جدید و ارتقا تامین کنندگان فعلی است.&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">لیست تامین کنندگان مجاز، لیست تامین کنندگان ذخیره، لیست تامین کنندگان سیاه، اطلاعات اولیه تامین کنندگان، فرم ارزیابی مدرک طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول از جمله اصلی ترین فرم های این مجموعه هستند. لازم به ذکر است این مجموعه فاقد فرم ممیزی خاص است، چرا که این فرم باید توسط هر سازمانی مختص خودش طراحی شود.</font></div><p></p></div><p align="center" style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8748"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8748"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-04-18T09:49:43+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مروری بر استاندارد ISO 21500 http://powerful-engineering.com/post/92 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b><span lang="AR-SA" style="">استاندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ISO 21500 </span><span lang="AR-SA" style="">چیست و چه کارایی هایی در سازمان های پیروی کننده از استاندارد دارد؟</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">در یک تعریف کلی، استاندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ISO 21500: 2012 </span><span lang="AR-SA" style="">به عنوان راهنمای مدیریت پروژه می تواند در هر نوع سازمان، از جمله سازمان های عمومی، خصوصی و یا اجتماعی و برای هر نوع پروژه صرف نظر از پیچیدگی، هزینه، نوع پروژه، اندازه و مدت زمان استفاده شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><span dir="LTR"><b>مروری بر تاریخچه</b></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">در سال 2006</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> BSI </span><span lang="AR-SA" style="">درخواستی برای کمیته مرکزی ایزو جهت تدوین استاندارد مدیریت پروژه ارسال نمود</span><span lang="FA" style="">. <o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">سازمان استاندارد های بین المللی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ISO </span><span lang="AR-SA" style="">با اختصاص یک کمیته فنی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (TC236) </span><span lang="AR-SA" style="">از سال 2006 میلادی تدوین و توسعه استاندارد جدیدی را تحت عنوان</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ISO 21500 </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span><span lang="AR-SA">راهنمای مدیریت پروژه با مشارکت 37 عضو از کشورهای مختلف و 12 ناظر در دستور کار خود قرارداد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">در اواخر سال 2012 میلادی اولین ویرایش استاندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ISO 21500 </span><span lang="AR-SA" style="">انتشار یافت.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">محوریت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ANSI </span><span lang="AR-SA" style="">در کمیته</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> TC236 </span><span lang="AR-SA" style="">مشارکت و تاثیر گذاری پر رنگ موسسه مدیریت پروژه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> (PMI) </span><span lang="AR-SA" style="">در تهیه استاندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ISO 21500 </span><span lang="AR-SA" style="">بدنبال داشته است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span dir="LTR"><o:p><font face="Mihan-Nassim" size="4">&nbsp;<b><font color="#3333ff">مفاهیم استاندارد</font></b></font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">استاندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ISO 21500 </span><span lang="AR-SA" style="">توضیحات سطح بالایی از مفاهیم و فرایندهای مدیریت پروژه ارائه می دهد که نتایج تجارب موفقیت آمیز کارهای انجام شده در این حوزه می باشد. مدیران پروژه تازه کار و همچنین مدیران با تجربه که قصد ورود به این کسب و کار را دارند قادر خواهند بود با استفاده از راهنمایی های مدیریت پروژه در این استاندارد موفقیتهای پروژه خود را بهبود دهند و به نتایج بهتری در این کسب و کار برسند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">رئیس کمیته پروژه و مسئول تهیه استانداردهای جدید، مطرح می کند که</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ISO 21500 </span><span lang="AR-SA" style="">قادر است راهنمای مناسبی برای افراد باشد که چگونه نظم سازمانی مورد نیاز با کسب و کار مدیریت پروژه را در هر نوع سازمان که هستند پیاده سازی کنند. همچنین این استاندارد به نحوی نوشته شده است که بتوان از آن به عنوان یک راهنمای پایه که هدفش اطلاع رسانی کلی در حوزه مدیریت پروژه به خوانندگان است استفاده کرد بدون آنکه در مفاهیم دانشی آن عمیق شده باشیم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4">این استاندارد چارچوبی محکم برای مدیریت فرایندهای اصلی پروژه فراهم می کند (فرآیندهای پروژه را می توان به سه قسمت مدیریتی، اصلی و پشتیبانی تقسیم نمود)<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">استاندارد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ISO 21500 </span><span lang="AR-SA" style="">خلاصه ای از دانش و تجربیات جهانی که در استانداردهای مطرح دیگر مانند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> PMBOK </span><span lang="AR-SA" style="">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> BS 6079 </span><span lang="AR-SA" style="">آمده است نیز می باشد.<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span lang="AR-SA" style="">ساختار این استاندارد مطابق با حوزه های 10 گانه موجود در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> PMBOK </span><span lang="AR-SA" style="">مدیریت یکپارچگی، مدیریت محدوده، مدیریت زمان، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک، مدیریت تدارکات، مدیریت ذی نفعانتعریف نموده و توسعه و پشتیبانی می کند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://www.isopm.ru/download/iso_21500.pdf" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">برای دانلود رایگان استاندارد ISO 21500 کلیک کنید.&nbsp;</font></b></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://powerful-engineering.mihanblog.com/post/81" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">برای دریافت رایگان نرم افزار مدیریت پروژه MS Project کلیک کنید.&nbsp;</font></b></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span dir="LTR"><br></span></font></p> text/html 2019-04-17T18:59:53+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی دستورالعمل برگزاری جلسات واکنش سریع یا FR http://powerful-engineering.com/post/91 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#3333ff"><b style="">جلسات واکنش سریع، یا FR یا Fast Response چیست؟&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">جلسات واکنش سریع یکی از جدید ترین الزاماتی است که در <font color="#cc0000">ممیزی های NSA</font> (مربوط به الزامات شرکت پژو) مورد توجه قرار می گیرد. این الزام یکی از الزامات بسیار کاربردی و مقید است که می تواند علاوه بر شرکت های خودروسازی، در سایر شرکت ها نیز به کار گرفته شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">اساس جلسات واکنش سریع، بر شناسایی مشکلات 24 ساعت گذشته و همچنین شناخت یک راه حل سریع برای این مشکلات است. برگزاری جلسات واکنش سریع دارای شرایط خاصی است، نظیر وجود تابلوی مربوط به جلسات، تهیه سوابق، تهیه صورتجلسات و نظایر آن، که شما می توانید با دریافت دستورالعمل زیر، اطلاعات مرتبط با جلسات واکنش سریع را دریافت نمایید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim">لازم به ذکر است، اشاره گردید این جلسات می تواند در سایر سازمان ها نیز اجرایی شود. بله، این موضوع درست است که در قالب یک الزام خودروسازی مطرح گردیده، اما با الگو برداری از همین الزام، شما می توانید یک روش بسیار سریع برای پاسخگویی به مشکلات خود را در سازمان خود ایجاد کنید. لذا در تمامی دنیا نیز این موضوع در حال گسترش است و از این جلسات نه تنها در صنایع خودروسازی بلکه در صنایع دیگر نیز می توان استفاده کرد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Nassim"><br></font></div> <div align="center"><table bgcolor="white" width="550px" align="center" style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" border="0" dir="rtl"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align: right; direction: rtl;"><b style=""><font color="red" style="" face="Mihan-Nassim" size="4">دستورالعمل برگزاری جلسات واکنش سریع یا Fast Responce</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">قیمت: <font color="blue">22700 تومان</font></font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img border="0" width="100px" title="دستورالعمل برگزاری جلسات واکنش سریع یا Fast Responce" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/omidashkan_8749_1.JPG"></font></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">امروزه ارائه یک واکنش سریع در بسیاری از سازمان ها، میتواند جلوی بسیاری از آسیب های مخرب در تولیدات و همچنین ضررهای مالی را بگیرد. برای اولین بار جلسات واکنش سریع یا Fast Responce یا به اختصار FR در صنعت خودروسازی مورد استفاده و بهره برداری قرار گرفت. اما امروزه، با توجه به پیشرفت تکنولوژی، این جلسات می تواند در تمامی شرکت ها و سازمان ها مفید واقع شود.&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">در مجموعه دستورالعمل آماده شده به همراه 5 فرم پیوست آن، سعی شده است روش واکنش سریع برای تمامی سازمان ها در نظر گرفته شود. در صورت نیاز به تغییرات دستورالعمل مطابق با شرایط سازمان نیز، امکان لازم برای تغییر فراهم شده است. فرم های پیوست این مجموعه شامل فرم اقدامات اصلاحی، فرم جلسه واکنش سریع، فرم نکات کلیدی جدید، مستر لیست سوابق مشکلات و نمودار صلیب سلامت است که از اصلی ترین موارد مورد نیاز در دستورالعمل FR هستند.&nbsp;</font></div><p></p></div><p align="center" style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8749"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8749"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-04-17T18:51:16+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مروری بر معرفی استاندارد IEC http://powerful-engineering.com/post/90 <div style="text-align: justify;"><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">آی‌ئی‌سی</b><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;یا&nbsp;</span><b style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">کمیسیون الکتروتکنیک بین‌المللی</b><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;(</span><span lang="en" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">International Electrotechnical Commission یا IEC</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">) یک</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">موسسهٔ استاندارد</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">غیرانتفاعی</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">غیردولتی</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;است که&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">استانداردهای</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;بین‌المللی کلیهٔ&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فن‌آوریهای</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;مرتبط با&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الکترونیک</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;و&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">الکتریسیته</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;(در کنار هم با نام الکتروتکنولوژی شناخته می‌شوند) را تهیه و منتشر می‌کند.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">استانداردهای IEC شامل دامنهٔ وسیعی از فن‌آوری‌ها از جمله تولید، انتقال و توزیع نیرو برای مصارف اداری و خا</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">نگی،&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">نیمه‌رساناها</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فیبرهای نوری</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">باطری‌ها</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">انرژی خورشیدی</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">فناوری نانو</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">انرژی دریایی</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;و بسیاری دیگر می‌شود. همچنین&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">IEC&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;مدیریت سه سامانه ارزیابی انطباق جهانی را که تجهیزات، سامانه‌ها یا اجزا را بر اساس استاندارهای جهانی تصدیق می‌کنند بر عهده دارد. منشور&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">IEC</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;همه موارد مربوط به الکتروتکنولوژی را می‌پذیرد از جمله: تولید انرژی، الکترونیک، مغناطیس، الکترومغناطیس، چندرسانه‌ای، ارتباطات، تکنولوژی پزشکی و…</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3e/International_Electrotechnical_Commission_Logo.svg/235px-International_Electrotechnical_Commission_Logo.svg.png" alt="Logotype of the IEC."></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><b><font color="#000099">مروری بر تاریخچه IEC</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">IEC&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;در سال ۱۹۰۶ بر پایه صحبت‌های&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">موسسه مهندسان الکترونیک بریتانیا</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مؤسسه مهندسان برق آمریکا</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;و دیگران که از سال ۱۹۰۰در کنگرهٔ پاریس آغاز شده بود شکل گرفت. این سازمان در&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">لندن</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;تأسیس شد و در سال ۱۹۴۸ به&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ژنو</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;انتقال یافت. دفاتر منطقه‌ای آی ئی سی در&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سنگاپور</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;(آسیا/اقیانوسیه)،&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سائو پائولو</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;برزیل (آمریکای لاتین)،&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">بوستون، ماساچوست</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;ایالات متحده (آمریکای شمالی) قرار دارد. این سازمان&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">در ۱۹۳۲ این سازمان واژه‌نامهٔ چندزبانهٔ بین‌المللی را برای هماهنگ کردن واژگان مرتبط با الکترونیک، الکتریک و فناوری منتشر کرد.</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;"><b><font color="#000099">نقش امروزی IEC</font></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">امروزه&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">IEC</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;به عنوان پیشرو و رهبر جهانی برای رشتهٔ خود مطرح است و استانداردهای این سازمان به عنوان مرجع استانداردهای ملی در کشورهای عضو پذیرفته می‌شود. ۱۰۰۰۰ متخصص الکتریک و الکترونیک از شرکت‌ها، دولت‌ها، دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها در امور مورد علاقه و تخصصشان با این سازمان همکاری دارند. IEC نقش مؤثری در توسعه و توزیع واحدهای اندازگیری از جمله&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">هرتز</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">،&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وبر (یکا)</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;و&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">گاوس (یکا)</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;داشته است.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">استانداردهای IEC در عنوان و نام خود دارای اعدادی در بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۹۹۹۹ هستند به طور مثال استاندارد IEC 60417:علامات گرافیکی برای استفاده در تجهیزات. شمارهٔ استانداردهای IEC قدیمی از سال ۱۹۹۷ با اضافه کردن عدد ۶۰۰۰۰ به عدد قبلی اصلاح شد به طور مثال IEC 27 به IEC 60027 تبدیل شد. IEC با سازمان‌های&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">سازمان بین‌المللی استانداردسازی</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;(ISO) و&nbsp;</span><font face="Mihan-Nassim" size="4"><span style="background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">اتحادیه بین‌المللی مخابرات</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">&nbsp;(ITU) همکاری نزدیکی دارد. به علاوه این IEC باز سازمان‌های توسعهٔ استاندارد بزرگ دیگیری نیز همکاری دارد.&nbsp;</span></div> text/html 2019-04-16T19:07:13+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مروری بر استاندارد ISO 25000 http://powerful-engineering.com/post/89 <p style="text-align: justify; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">کیفیت محصول، همراه با کیفیت فرایند، امروزه یکی از مهمترین جنبه های توسعه نرم افزار می باشد. به همین دلیل، استانداردهای ISO / IEC 25000 در قالب یک مجموعه ای کامل از الزامات و ارزیابی کیفیت سیستم و نرم افزار در حال توسعه است. بعضی از مهمترین استانداردهای این مجموعه در حال حاضر منتشر شده است، در حالی که دیگران هنوز در حال توسعه هستند.</font></p><p style="text-align: justify; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/sXCHjZK9et/large/1233333.jpg" alt="1233333.jpg"></p><p style="text-align: justify; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">باید توجه شود، استاندارد ISO / IEC 25000 شامل مجموعه ای از استانداردهای مبتنی بر ISO / IEC 9126 و ISO / IEC 14598 است که هدف اصلی آن هدایت توسعه محصولات نرم افزاری از طریق مشخص کردن الزامات کیفیت و ویژگی های کیفی ارزیابی است. باید آگان باشیم که هدف از ISO 25000 این است که به عنوان یک میدان خدمت کند که تمام اطلاعات مربوط به بهبود کیفیت نرم افزار بر اساس استاندارد ISO / IEC 25000 را جمع آوری می کند.</font></p><p style="text-align: justify; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ISO / IEC 25000 &nbsp;توسط کمیته فنی مشترک ISO / IEC JTC 1، فناوری اطلاعات، کمیته فرعی SC7 ، مهندسی نرم افزار و سیستم تهیه شده است.&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">مجموعه ای از استانداردها&nbsp; تحت عنوان الزامات سیستم و ارزیابی کیفیت نرم افزار&nbsp; به صورت زیر تقسیم بندی می شوند:&nbsp;</span></p><p style="text-align: justify; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">– ISO / IEC 2500n، بخش مدیریت کیفیت،</font></p><p style="text-align: justify; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">– ISO / IEC 2501n، بخش مدل کیفیت،</font></p><p style="text-align: justify; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">– ISO / IEC 2502n، بخش اندازه گیری کیفیت،</font></p><p style="text-align: justify; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">– ISO / IEC 2503n، بخش الزامات کیفیت،</font></p><p style="text-align: justify; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Nassim" style="" size="4">– ISO / IEC 2504n، بخش ارزیابی کیفیت.</font></p><p style="text-align: center; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: 24px; margin: 0px 0px 15px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/pE0cc9fDdu/ISO_IEC_25000_2005_EN.pdf.pdf/dl" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#006600"><b>برای دانلود رایگان استاندارد ISO 25000 کلیک کنید.</b></font></a></p> text/html 2019-04-15T17:25:12+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی دیوار کیفیت http://powerful-engineering.com/post/88 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: large;">در بسیاری از شرایط خاص، در هر سازمانی، با هر نوع تولیدی، امکان دارد محصولات نهایی یا محصول تولید شده در هر ایستگاهی دچار مشکلاتی شوند که در نهایت می تواند باعث نارضایتی مشتری و یا حتی باعث در خطر قرار گرفتن مشتری شما شود.&nbsp;</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در این شرایط مفهومی به نام دیوار کیفیت مطرح می شود که یکی از سریعترین روش های واکنش نشان دادن در مقابل این مشکلات است. دیوار کیفیت مفهوم مشابهی با دیوار آتش یا همان Firewall در سیستم های کامپیوتری را دارد. ایستگاه دیوار کیفیت در محل مناسب با شرایط ایده آل باید قرار گیرد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در ادامه برای شما دستورالعملی پیرامون دیوار کیفیت تهیه و تدوین شده است. این دستورالعمل حاوی فرم های مربوط به آن و روش ایستگاه دیوار کیفیت می باشد. باید توجه کنید دیوار کیفیت شامل شرایط خاصی است که در این دستورالعمل به آن اشاره شده است.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div align="center"><table bgcolor="white" width="550px" align="center" style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" border="0" dir="rtl"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align: right; direction: rtl;"><b style=""><font color="red" style="" face="Mihan-Nassim" size="4">دستورالعمل اجرای دیوار کیفیت یا Quality Wall</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">قیمت: <font color="blue">15200 تومان</font></font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img border="0" width="100px" title="دستورالعمل اجرای دیوار کیفیت یا Quality Wall" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/omidashkan_8750_1.JPG"></font></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">در هر سازمانی، در شرایط مختلف، امکان دارد قطعات یا تولیدات چه در حین تولید و چه در بعد از تولید دچار مشکلاتی خاص شوند. هدف از تشکیل دیوار کیفیت این است که در محلی خاص، با ایجاد شرایط کنترلی صد در صد، بتوان محصولات معیوب را از سالم جدا سازی کرد.&nbsp;</font></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این روش با کلیه فرآیندهای جاری نظیر بازرسی عادی، بازرسی نهایی، کنترل های عمومی و نظایر آن متفاوت است و روشی است که تنها در شرایط خاص مورد استفاده قرار میگیرد. لذا باید توجه شود کلیه موارد مذکور در جای خود باید اجرا شده و فقط در شرایط خاص ذکر شده در دستورالعمل باید از فرآیند دیوار کیفیت استفاده شود.&nbsp;</font></div><p></p></div><p align="center" style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8750"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8750"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-04-15T17:24:00+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مروری بر نرم افزار آنالیز ANSYS http://powerful-engineering.com/post/87 <div><br></div><div><div align="justify"><div align="center"><img class="transparent" alt="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/ANSYS_logo.png/200px-ANSYS_logo.png" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/ANSYS_logo.png/200px-ANSYS_logo.png"></div></div><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><b>انسیس</b>&nbsp;(به انگلیسی:&nbsp;<bdi lang="en">ANSYS</bdi>) مخفف کلمات (<i><b>AN</b>alysis&nbsp;<b>SYS</b>tems</i>) یک نرم‌افزار مهندسی به کمک رایانه می‌باشد که محصول شرکت&nbsp;<b>ANSYS Inc</b>&nbsp;است و از دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزاء محدود (FEM) برای مدل‌سازی و تحلیل در آن استفاده می‌شود.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نرم‌افزار انسیس مهندسین و طراحان را قادر می‌سازد تا به راحتی بهینه‌سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیه‌سازی‌های مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرح‌هایشان به صورت مرحله به مرحله اعمال کنند.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">ابزارهای پیش بینی شده در انسیس امکان تحلیل انواع مختلف سازه‌ها مانند قاب، مخزن، سد، پل … و اجزای سازه‌ای مانند اتصالات فولادی، اعضای فولادی یا بتنی، ایزولاتورها، … را به روش‌های مختلف فراهم ساخته است. از آن جمله می‌توان به تحلیل‌های استاتیکی، بارگذاری رفت و برگشتی، مودال، تاریخچه زمانی، طیفی و … اشاره کرد. برای شبیه‌سازی شرایط مختلف تکیه گاهی گزینه‌های متعددی به صورت شتاب، جابجایی، نیرو و یا لنگر با الگوهای مختلف در دسترس هستند که به طور ثابت یا متغیر با زمان قابل استفاده‌اند. همچنین مدل‌های رفتاری مختلفی از مصالح شکل پذیر و ترد مانند مدل‌های دو و چند خطی فولاد، مدل دراگر- پراگر و مدل شکست بتن در آن پیش بینی شده است که در حوزه رفتار غیر خطی بکار می‌روند.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">Ansys نرم‌افزار قدرتمند و شبیه‌ساز ساده‌ای می‌باشد که قدرت توانایی یک طراحی معتبر و استاندارد را به طراحان و مهندسین می‌دهد تا ایده‌هایشان را بر روی صفحه کامپیوترهایشان پیاده کنند. در این نرم‌افزار از سیستم کارآمد و آسان اتوماسیون پایگاه داده‌ها استفاده می‌گردد و باعث کاربری بسیار آسان این نرم‌افزار گردیده که به گفته سازنده نرم‌افزار می‌تواند به قدری قدرتمند باشد که برای ۳۲ سال آینده جهت حل مشکلات طراحی موثر، مفید و قابل اعتماد واقع گردد.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">با به کار بردن این نرم‌افزار مهندسین قادر به طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت بهتر در زمانی کمتر خواهند بود. این نرم‌افزار مهندسین و طراحان را قادر می‌سازد تا به راحتی بهینه‌سازی ساختاری، حرارتی، دینامیکی، تعادل وزنی و عملکردی و همچنین شبیه‌سازی‌های مُد ارتعاشی و ضریب اطمینان و ایمنی را در طرح‌هایشان به صورت مرحله به مرحله اعمال کنند.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نرم‌افزار Design Space Ansys کاملاً بر آخرین ورژن نرم‌افزارهای اصلی CAD سه بعدی که شامل پرو/اینجینیر، سالیدورکس،<span class="mw-redirect">اینونتور</span>،&nbsp;<span class="mw-redirect">مکانیکال دسکتاپ</span>،&nbsp;<span class="mw-redirect">یونیگرافیکس</span>&nbsp;,سالید اج می‌شود منطبق است. این نرم‌افزار می‌تواند از اطلاعات خروجی نرم‌افزار کتیا استفاده نموده و از فرمت‌های رایج هندسی و برداری مانند SAT و Para solid پشتیبانی نماید.</font></p><font face="Mihan-Nassim" size="4"></font><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این نرم‌افزار از اجزای تک واحدی تا مجموعه‌های بزرگ و پیچیده و حتی سیستم‌های کامل را با کلیه نماهای سه بعدی CAD به یک محصول یا سیستم مجازی کامل و قابل توسعه تبدیل می‌سازد. سیستم شبیه‌سازی این نرم‌افزار از چهار تابع مختلف با قابلیت‌های کاربردی مختلف تبعیت می‌نماید که از مُدل‌های اضافی، پلاگین‌های CAD و اتصالات متحرک می‌باشند و طوری طراحی شده‌اند تا کلیه نیازهای کاربران خاص را نیز برآورده سازند.</font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Nassim" size="4">برخی توانایی های نرم افزار عبارت است از :&nbsp;<br></font></p><div align="justify"><ol><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">انجام آنالیز در زمینه‌های گوناگون از قبیل: جامدات، سیالات،&nbsp;<span class="mw-redirect">انتقال حرارت</span>، الکترومغناطیس، الکترواستاتیک، الکترونیک و دینامیک</font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">توانائی آنالیز توأمان مانند آنالیز سیالاتی - جامداتی</font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">توانائی بهینه‌سازی مدل‌های طراحی شده</font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">قابلیت برنامه نویسی به کمک&nbsp;<span class="mw-redirect">زبان برنامه نویسی</span>&nbsp;نرم‌افزار برای توسعه امکانات جدید</font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">قابلیت تهیه گزارش و خروجی‌های مختلف به صورت فیلم، عکس یا htmp</font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">توانایی تشخیص پارامترهای مختلف و بررسی میزان اهمیت هر کدام از آن‌ها در رسیدن به جواب نهایی طراحی‌ها</font></li><li><font face="Mihan-Nassim" size="4">امکان برقراری ارتباط با نرم‌افزارهای دیگر نظیر پرو/اینجینیر، سالیدورکس،&nbsp;<span class="mw-redirect">اینونتور</span>،&nbsp;<span class="mw-redirect">مکانیکال دسکتاپ</span>،&nbsp;<span class="mw-redirect">یونیگرافیکس</span>، کتیا</font></li></ol><p><br></p></div></div> text/html 2019-04-12T11:03:04+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی دستورالعمل DFMEA http://powerful-engineering.com/post/86 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">آنالیز حالات خرابی بالقوه یا FMEA یکی از مدارکی است که امروزه در بسیاری از سازمان ها مورد استفاده قرار میگیرد. هدف اصلی این مدرک، پیش بینی عیوب و خرابی هایی است که ممکن است در مراحل تولید ایجاد شود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">مدرک آنالیز حالات خرابی بالقوه با توجه به اهمیت بالای خود، به سه نوع مختلف دسته بندی می شود:&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">1- آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی یا DFMEA</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">2- آنالیز حالات خرابی بالقوه تولید یا PFMEA</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">3- آنالیز حالات خرابی بالقوه لجستیک یا LFMEA</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این سه گروه مدرک همانطوری که از نام آنها پیداست با اهداف مختلفی تدوین می شوند. باید توجه داشت مدرک آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی، مختص فاز طراحی و قبل از تولید محصول است. این در حالی است که دو مورد دیگر در فازهای بعدی و برای تولیدات جاری هستند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">نکته قابل توجه در مسئله آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی این است که باید این مدرک قبل یا در حین طراحی نوشته شود و نباید در زمانی که طراحی بسته یا به اصطلاح Freeze شده است تدوین شود. این یکی از مهم ترین نکات است که باید سازمان ها و تیم مهندسی آنها به آن توجه داشته باشند. به منظور نگارش مدرک DFMEA نیاز است که تیم چند تخصصی از افراد مختلف سازمان تشکیل شود. در این تیم باید از تمامی افراد سازمان حضور داشته باشند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">به همین منظور با توجه به اهمیت بالای این موضوع، دستورالعمل آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی یا DFMEA برای شما آماده شده است. باید توجه شود این مدرک بعد از تکمیل شدن باید به تایید مشتری شما برسد. ورودی های این مدرک مشخص است و سازمان باید مطابق با ورودی ها مدرک را تدوین کند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div align="center"><table bgcolor="white" width="550px" align="center" style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" border="0" dir="rtl"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align: right; direction: rtl;"><b style=""><font color="red" style="" face="Mihan-Nassim" size="3">دستورالعمل آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">قیمت: <font color="blue">35500 تومان</font></font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><font face="Mihan-Nassim" size="3"><img border="0" width="100px" title="دستورالعمل آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/omidashkan_8740_1.JPG"></font></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: justify;"><strong><font face="Mihan-Nassim" size="3">دستورالعمل آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی<br><br></font></strong></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">یکی از مشکلاتی که امروزه در طراحی قطعات و تجهیزات و یا سایر فازهای طراحی وجود دارد، عدم شناسایی مشکلات طراحی در ابتدای امر می باشد. شناسایی مشکلات طراحی در ابتدای امر می تواند از خسارات ناشی از مراحل بعدی طراحی جلوگیری کند. به همین منظور یکی از ابزارهای مناسب برای شناسایی این حالات خرابی، در فاز طراحی، ابزار DFMEA می باشد. در این مجموعه دستورالعمل پیاده سازی DFMEA در سازمان شما، به همراه دو فرم&nbsp;<strong>آنالیز حالات خرابی بالقوه طراحی</strong>&nbsp;و&nbsp;&nbsp;<strong>فرم اقدام اصلاحی</strong>&nbsp;آماده شده است. همچنین کاربران عزیز با تهیه این مجموعه، یک فایل آموزشی DFMEA که بر اساس فرم های موجود تنظیم شده است، دریافت می کنند.&nbsp;<br><br></font></div><font face="Mihan-Nassim" size="3"><br></font><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">قابل ذکر است این محصول فقط شامل مجموعه DFMEA بوده و موارد PFMEA و LFMEA توسط این مجموعه پوشش داده نمی شود. همچنین موارد ذکر شده در این مجموعه به عنوان یک چراغ راهنما برای شما ارائه گردیده و در صورت نیاز برخی موارد می تواند مطابق با سازمان شما تغییر کند، هرچند بر اساس تجربه، سعی شده است تمامی موارد ناشی از طراحی و همچنین موارد مورد نیاز DFMEA در این مجموعه گنجانده شود.&nbsp;</font></div><p></p></div><p align="center" style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8740"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8740"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2019-04-08T14:36:42+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی دستورالعمل APQP http://powerful-engineering.com/post/85 <div style="text-align: justify;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; color: black;"><br> </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;"><b style="">همانطوری که قبلا نیز در مطالب پیشین نیز اشاره کردیم (</b></span></font><b><a href="http://powerful-engineering.mihanblog.com/post/category/2" target="_blank" title="" style=""><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">برای مطالعه بیشتر کلیک کنید</font></a><font face="Mihan-Nassim" style=""><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">)</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;APQP </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">خلاصه شده عبارت بسیار </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">مفهومی و کلیدی&nbsp;</span></font><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 18px;">&nbsp;Advance Product Quality Planning&nbsp; &nbsp;به&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 13.5pt;">مفهوم</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Nassim;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Nassim;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 13.5pt;">طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول است</span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Nassim;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Nassim;"></span><span dir="LTR" style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt;"><b><o:p></o:p></b></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">این مدرک یکی از مهم ترین و شاید بتوان گفت اصلی ترین مدارک مهندسی و مدیریت کیفیت در هر سازمان تولید کننده قطعه یا ارائه دهنده خدمت می باشد. این مدرک، یکی از مدارکی است که توسط واحدهای مختلف سازمان تدوین می شود. این واحدها در تیم های چند تخصصی یا به اصطلاح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> CFT </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">جمع شده و اقدام به تدوین بخش های مختلف این مدرک می کنند. اصلی ترین بخش های یک مدرک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> APQP </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">خوب را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt;"><b><o:p></o:p></b></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">&nbsp;-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">لیست مواد اولیه یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> BOM</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">-</span></b><b style="font-family: Mihan-Nassim;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">نمودار فرآیند تولید</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">نقشه ها و مدارک مختلف دریافتی از مشتری یا استانداردهای بین المللی و ملی</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">مدرک آنالیز حالات خرابی بالقوه فرآیند یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> PFMEA</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">مدرک طرح کنترل یا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> C.P</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">مدارکی نظیر برگه های عملیات تولید یا برگه های طراحی نظام 5</span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">S</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">جانمایی سازمان</span><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt;"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;">-</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">اطلاعاتی نظیر معرفی سازمان، معرفی محصول، معرفی پرسنل و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> ...&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt;"><b><o:p></o:p></b></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b style=""><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt;">هر سازمان مطابق با نیاز خود باید مدرک طرح ریزی کیفیت خود را طراحی و آن را تدوین کند. سپس مدرک تهیه شده در قالب یک مجموعه کامل به تایید نهایی مشتری برسد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red;">لازم است توجه کنید مدرک</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> APQP </span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: red;">باید به تاییدیه نهایی مشتری شما برسد. همچنین در بازه های زمانی خاص، بر طبق نظر مشتری شما، مدرک مجددا باید بازنگری شده و به تاییدیه مشتری برسد</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; color: red;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/UAho7Fbpnv/large/APQP.png" alt="APQP.png"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><span dir="LTR" style="font-size: 8.5pt; color: black;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black;">لذا با توجه به این مطالب یکی از مهم ترین نکات در هر مدرکی حفظ یکپارچگی و نظام مند بودن آن مدرک بر طبق یک دستورالعمل یا روش اجرایی خاص است. مدرک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt; color: black;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> APQP </span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black;">باید برای تمامی محصولات سازمان از یک روش اجرایی یا دستورالعمل خاص نوشته شود. این صحیح نیست که برای یک محصول از یک روش و برای محصولی دیگر، از روشی دیگر استفاده شود.&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black;"><b>به همین منظور، با توجه به نیاز سازمان ها و مطابق با استاندارد، در مجموعه کامل، سعی شده است دستورالعمل طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP به همراه 12 فرم پیوست آن تدوین و ارائه گردد. همچنین کاربران عزیز می توانند مجموعه آموزشی رایگان APQP را نیز از طریق لینک دانلود زیر دریافت کرده و از آن بهره ببرند.&nbsp;</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:normal;background:white;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: black;"><b>این مجموعه به عنوان یک چراغ راه برای سازمان هایی که قصد نگارش یک مجموعه مدرک طرح ریزی کیفیت کامل را دارند تدوین و آماده شده است. امید است این چراغ راه برای سازمان مفید بوده باشد. بدیهی است با توجه به اینکه این مجموعه مدرک کامل در نظر گرفته شده است، امکان دارد تغییراتی در آن برای همسو کردن مدارک با سازمان شما نیاز باشد.&nbsp;</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/WPiP3l1KCL/APQP.ppsx/dl" target="_blank" title=""><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900" style=""><b>برای دانلود فایل پاورپوینت آموزشی APQP به صورت کاملا رایگان کلیک کنید.&nbsp;</b></font></a></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; margin-bottom: 0.0001pt; line-height: normal; background: white; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Nassim" color="#ff0000"><span dir="LTR" style="font-size: 13.5pt;"><b style="">به منظور تهیه روش اجرایی طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول و فرم های مرتبط با آن از طریق لینک زیر اقدام فرمایید</b></span></font></p><br></div><div align="center"><table bgcolor="white" width="550px" align="center" style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" border="0" dir="rtl"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align: right; direction: rtl;"><b style=""><font color="red" style="" face="Mihan-Nassim" size="4">روش اجرایی طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول یا APQP</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify; direction: rtl;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">قیمت: <font color="blue">51200 تومان</font></font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><font face="Mihan-Nassim" size="4"><img border="0" width="100px" title="روش اجرایی طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول یا APQP" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/omidashkan_8742_1.JPG"></font></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: justify;"><span><font face="Mihan-Nassim" size="4">طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول یا APQP&nbsp;</font></span></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font><div style="text-align: justify;"><span><font face="Mihan-Nassim" size="4">APQP مدرکی است که هر سازمان تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات و قطعات، به آن نیاز خواهد داشت. در این مدرک، در قالب یک روش نظامند، کلیه مدارک فنی و مهندسی نظیر مشخصه های مهم محصول، نیازمندی های مشتری، طرح کنترل و طرح آزمون و هر آنچه که مشتری شما نیاز دارد، جمع آوری می شود.</font></span></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font><div style="text-align: justify;"><span><font face="Mihan-Nassim" size="4">در مجموعه آماده شده، روش اجرایی APQP به همراه 12 فرم پیوست ارائه شده است. فرم های پیوست از جمله فرم طرح کنترل یا CP، فرم PFMEA، فرم OPS، فرم مشخصات مهم محصول و فرآیند، فرم BOM و سایر فرم های مورد نیاز در APQP می باشد.&nbsp;</font></span></div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font><div style="text-align: justify;"><span><font face="Mihan-Nassim" size="4">این مجموعه پاسخگوی یک مجموعه کامل مدرک APQP است. لازم به ذکر است از این مجموعه مدرک در قالب SQA نیز می توان استفاده کرد. باید توجه شود مطابق با نیازمندی های سازمان شما، ممکن است برخی فرم های موجود نیازمند به روز رسانی و تغییر داشته باشند. اما تمام تلاش بر این بوده است که این مجموعه پاسخگوی اکثر نیازهای موجود باشد.&nbsp;</font></span></div><p></p></div><p align="center" style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8742"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=o.ashkani&amp;p_id=8742"><img border="0" src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده"></a></p></td></tr></tbody></table><br></div><div align="center"><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc0000" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">در صورت نیاز به مشاوره، راهنمایی و آموزش APQP با ما در ارتباط باشید.&nbsp;</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc0000" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">o.ashkani@yahoo.com</b></font></div><div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); font-family: Mihan-Iransans, tahoma, arial; font-size: 12px;"><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#cc0000" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;">989368200762+</b></font></div></div> text/html 2019-04-06T15:19:09+01:00 powerful-engineering.com امید اشکانی مروری بر استاندارد ISO 30400 http://powerful-engineering.com/post/84 <div><font face="Mihan-Nassim" size="4">این سند برای کمک به تسهیل درک مشترک و حفظ سازگاری در واژگان اساسی در استانداردهای مدیریت منابع انسانی توسعه یافته است.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#000099"><b>این سند در نظر گرفته شده است که توسط گروه های زیر استفاده شود:</b></font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">- متخصصان منابع انسانی؛</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">- متخصصان و دانشجویان دانشگاهی؛</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">- توسعه دهندگان استانداردهای مرتبط؛</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">- ذینفعان در سازمانها، صرف نظر از اندازه سازمانی و نوع؛</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">- اتحادیه های کارگری، شوراهای کار، نمایندگان دیگر کارکنان و کارفرمایان؛</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">- دیگران علاقه مند به حرفه مدیریت منابع انسانی.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://www.hosseinabdi.ir/wp-content/uploads/2019/02/ISO-30400-Human-resource-management-300x165.jpg" alt="Image result for iso 30400"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Nassim" size="4">این استاندارد در 14 بخش تقسیم بندی شده که شما می توانید آخرین نسخه این استاندارد که در سال 2016 میلادی تهیه و ارائه شده است را از طریق لینک زیر به صورت کامل رایگان دریافت کنید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/3sMi7cYsNR/ISO_30400_2016_EN.pdf.pdf/dl" target="_blank" title=""><b><font face="Mihan-Nassim" size="4" color="#009900">برای دانلود نسخه اصلی استاندارد ISO 30400 کلیک کنید.&nbsp;</font></b></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4"><br></font></div><div><br></div>